+40741113454

oana@on-law.ro

Putul de Piatra 3A

Bucuresti, Sector 1

Cabinetul percepe clientilor un onorariu pentru activitatea profesionala realizata, onorariu care va include si acoperirea tuturor cheltuielilor facute in interesul clientului.

Onorariul se estimeaza si se stabileste cu respectarea Statutului Profesiei de Avocat si in raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului. In general, la calculul onorariului de avocat, vom avea in vedere următoarele criterii:

  • Timpul si volumul de munca necesar executarii mandatului primit sau a activitatii solicitate de client;
  • Natura, noutatea si dificultatea cazului. Astfel, vom reduce onorariul in cauzele pe care le consideram “repetitive” sau comune.
  • Importanta intereselor in cauza. Dosarele care au ca obiect sume mari de bani sau imobile de mare valoare implica, printre altele, si o responsabilitate mai mare pe care avocatul trebuie sa si-o asume. De aceea, este firesc ca onorariile sa fie mai mari pentru cauze care au ca obiect sume mari de bani sau valori imobiliare importante;
Onorariul va fi stabilit in mod liber, de comun acord cu clientul, in limitele legii si ale statutului profesiei de avocat. Cuantumul onorariului de avocat va fi inscris in cadrul contractului de asistenta juridica, la data incheierii lui, dar inainte de inceperea asistentei si/sau reprezentarii clientului de catre avocat. In toate situatiile, onorariile vor fi prevazute in contractul de asistenta juridica ce urmeaza sa fie incheiat in forma scrisa. Onorariul poate fi stabilit astfel:

1.Onorarii orare, stabilite pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare, cuvenita avocatului pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o prestează clientului. Pentru clientii care aleg acest tip de onorariu, in masura in care este posibil, Cabinetul va urma sa evalueze aproximativ numarul de ore necesar pentru finalizarea serviciilor profesionale.

2.Onorarii fixe sau forfetare, care constau intr-o suma fixa cuvenita avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care il prestează sau, dupa caz, le presteaza clientului.
Clientul va datora avocatului onorariul orar sau, dupa caz, fix sau forfetar, indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale.

3.Onorarii de succes.

4.Onorarii compuse din oricare dintre criteriile prevazute la punctele 1), 2) si 3);

5.Onorarii periodice, inclusiv sub forma forfetara. Foarte asemanatoare unui serviciu tip “abonament”. Acest tip de onorariu este recomandat în cazul in care un client apeleaza foarte frecvent la serviciile noastre.

In toate situatiile, onorariul  va fi prevazut in contractul de asistenta juridica ce urmeaza sa fie încheiat in forma scrisa.